सुचना/प्रविधि

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाको   चमेना गृह संचालन सम्बन्धी कार्यको  सिलबन्दि कोटेशन आव्हानको सूचना

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाको  चमेना गृह संचालन सम्बन्धी कार्यको  सिलबन्दि कोटेशन आव्हानको सूचना

सुचना/प्रविधि
                                                                  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला                                                                      चमेना गृह संचालन सम्बन्धी कार्यको                                                                          सिलबन्दि कोटेशन आव्हानको सूचना                                                                        सूचना प्रकाशन मिति ः २०७७।०९।२९ यस प्रतिष्ठानको चमेना गृह संचालन गर्ने सम्बन्धी कार्य सिलबन्दी कोटेशन माध्यमबाट गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक फर्म वा संस्थालाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन अर्थात मिति २०७७÷१०÷०७ गते सम्म कार्यालय समय भित्र सिलबन्दी कोटेशन पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ । शर्तहरुः १) होटेल तथा रेष्टुरेन्ट संचालन सम्बन्धी कारोबार गर्न स्वीकृत फर्म दर्ता गरेको प्रमाणप
साझेदारी सहयोग केन्द्र (पेस नेपाल) जुम्लाको बिरुवा बोलपत्र आव्हानको सूचना

साझेदारी सहयोग केन्द्र (पेस नेपाल) जुम्लाको बिरुवा बोलपत्र आव्हानको सूचना

सुचना/प्रविधि
साझेदारी सहयोग केन्द्र (पेस नेपाल) जुम्ला सुचना ! सुचना !! सुचना !!! मितीः२०७७÷०९÷२७ बिरुवा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा। उपरोक्त सम्वन्धमा अनुकुलन कोषको आर्थिक सहयोग, नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारी तथा साझेदारी सहयोग केन्द्र (पेस नेपाल) जुम्लाद्धारा संचालितनेपालको कर्णाली क्षेत्रको खाद्य उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तन द्धारा सिर्जित चुनौती अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रम (क्याफ्स कर्णाली) परियोजना अन्तरगत तपशिलमा उल्लेखित जातका बिरुवाहरु किसानलाई बितरण गर्ने कार्यक्रम रहेकोले इच्छुक नर्सरी धनीले आफ्नो आवश्यक कागजात निवेदन, दर्ता प्रमाण, कर चुक्ता प्रमाण पत्रर दररेटका साथ सुचना प्रकाशित भएको मितिबाट ७ दिनभित्र (२०७७ माघ ४ गते आइतबार दिनको ५ः००बजे भित्र) पेस नेपालको कार्यालय वा [email protected] मा पठाउन हुन अनुरोध गरिन्छ साथै थप जानकारी
Notice For Public Health Service Office, Jumla

Notice For Public Health Service Office, Jumla

सुचना/प्रविधि
Provincial Government Ministry of Social Development Health Service Directorate Public Health Service Office, Jumla Karnali Province Sealed Quotation No: 02-2077/78 Date of first Publication: 2077/09/28 The Public Health Service Office, Jumla invites sealed quotations from registered Suppliers for the supply, delivery and installation of COVID-19 and Other Epidemic Related Drugs. Eligible Bidders may obtain further information and inspect the Bidding Documents at the office of Public Health Service Office, Jumla, [email protected], 087520381. A complete set of Bidding Documents may be purchased from the office Public Health Service Office, Jumla and Provincial Financial Unit, Jumla  by eligible Bidders on the submission of a written application, along with the copy o
पातारासी गाउँपालिका जुम्लाको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना 

पातारासी गाउँपालिका जुम्लाको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना 

सुचना/प्रविधि
पातारासी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय डिल्लीचौर लासी जुम्ला, कर्णाली प्रदेश, नेपाल शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना  प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७÷०९÷२१ पातारासी गाउँपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा पालिकाको सार्वजानिक खरिद नियमावली २०७७ को परिच्छेद ७ को नियम ९४ एवंम गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७७÷०९÷०९ को निर्णय बमोजिम गाउँपालिकाको प्रशासनिक एवंम व्यवसायीक भवन निर्माण प्रयोजनका लागि तपशिल बमोजिमका जगाा बिक्री गर्ने ईच्छुक व्यक्ति, समुह, फर्म, संघसंस्थाहरुले सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिन भित्र शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तपशिल १, जग्गा उर्थु, पेर सडक खण्ड अन्तरर्गत लासी सहकारीकाको संकलन केन्द्र भवन देखी पूर्व लाम्री गाउँ र डिल्लीचौर जाने दोबाटो देखि पश्चिम मुल सडकसंगै जोडिएको हुनुपर्ने छ । २, जग्गा एक्लै वा धेर
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाको घरभाडा लिने सम्बन्धी आव्हान सूचना

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाको घरभाडा लिने सम्बन्धी आव्हान सूचना

सुचना/प्रविधि
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला घरभाडा लिने सम्बन्धी आव्हान सूचना प्रथम पटक प्रकाशिन मिति ः २०७७।०९।२२ यस प्रतिष्ठानको MBBS कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक घरभाडा लिनु पर्ने भएकोले घर भाडामा लगाउन इच्छुक घरधनीले यो सूचना प्रकाशन भएको मिति बाट ७ दिन अर्थात मिति २०७७÷०९÷२९ गते दिनको ४ः०० वजे भित्र सिलबन्दी दरखास्त पेश गर्न अनुरोध गरिन्छ । यस सम्बन्धमा थप जानकारीको लागि यस प्रतिष्ठानको शैक्षिक प्रशासन शाखामा कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्न सकिनेछ । आवश्यक कागजातहरुः १) घर कम्तिमा २० कोठाको हुनु पर्ने । २) घर प्रतिष्ठानबाट १ किलोमिटरको दुरी भित्र हुन पर्ने । ३) घर सम्म मोटर बाटो पुगेको हुनु पर्ने । ४) कम्तिमा १० बटा ट्वाईलेट र वाथरुप हुनु पर्ने । ५) घर धनि लाल पुर्जा को छायाँकपी ६) घर तिरो तिरेको रसिदको छायाँकपी ७) घर नक्सा पास भएको छायाँकपी ८) घरको न
चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाको सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना

चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाको सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना

सुचना/प्रविधि
चन्दननाथ नगरपालिका                नगरकार्यपालिकाको कार्यालय खलंगा जुम्ला                                                                कर्णाली प्रदेश, नेपाल                                                          सुचना प्रकाशित मिति स् २०७७।०९।२०                   विषय सुचिकृत हुने सम्वन्धमा । यस चन्दननाथ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को संघीय सरकारवाट हस्तान्तरीत शशर्त अनुदानको स्विकृत नेपाल जलवायु परीवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानिय अनुकुलन योजना तयारी गर्नुपर्ने भएकोले उक्त कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ (संसोधन सहित) को नियम १८९१० बमोजिम देहायका कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी सुचना प्रकाशन भएको १५ दिन भित्र ९२०७७।१०।५० यस कार्यालयमा सुचिकृतको लागि यो सुचना प्रकाशन गरीएको छ । क० सँस्था वा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र ख० स्थाई लेखा नंम्वर वा मुल्य अभिवृद्दी कर द
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको सूचना

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको सूचना

सुचना/प्रविधि
कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय कर्णाली प्रदेश, जुम्ला सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। मिति ः २०७७ पुस ८ गते यस उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाद्धारा तपशिल बमोजिमका सिपमूलक तालिमहरु सञ्चालन हुने भएको हुदा इच्छुक व्यक्तिहरुले सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र तपशिल बमोजिमको कागजातहरुसहित यस कार्यालयमा निवदेन दिन जानकारी गरिन्छ । तपशिल १. नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र २. उमेर ः १६ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्म ३. शैक्षिक योग्यता ः साधारण लेखपढ   नोट ः वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका महिला पुरुषहरुले सम्वन्धित स्थानीय तहको रोजगार सूचना केन्द्रबाट सिफारिस पत्र साथ आएमा विशेष प्रथामिकता दिइने छ ।                                                          
गुठिचौर गाउँपालिका जुम्लाको  केन्द्रको लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि सिलवन्दि वोलपत्र आवह्वान गरिएको सूचना

गुठिचौर गाउँपालिका जुम्लाको केन्द्रको लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि सिलवन्दि वोलपत्र आवह्वान गरिएको सूचना

सुचना/प्रविधि
गुठिचौर गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय धलमुडी, जुम्ला कर्णाली, प्रदेश गुठिचौर गाउँपालिकाको केन्द्रको लागि जग्गा खरिद सम्बन्धि सिलवन्दि वोलपत्र आवह्वान गरिएको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः २०७७।०९।०६) चलु आ.व. ०७७।०७८ मा गाउँसभावाट स्वीकृत बजेट बमोजिम यस गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय केन्द्रको लागि अपुग जग्गा खरिद गर्नु पर्ने भएकोले गुठिचौर गाउँकार्यपालिकाले पारित जग्गा प्राप्ति कार्यविधि २०७७ बमोजिम योग्यता पुगेको ईच्छुक जग्गा धनिहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (तिस) दिन भित्र गुठिचौर गाउँपालिकाको कार्यालयमा जग्गा प्रप्ति कार्यविध २०७७ बमोजिम खामबन्दि गरि निवेदन दिनहुन यो सुचना प्रकाशित गरियको छ । (क) गुठिचौर गाउँपालिकाले खरिद गर्ने जग्गाको चार किल्ला देहाय बमोजिम रहेको छ । १. पुर्वमा गुठिचौर गाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा रहेको स्वास्थ्य चौकि । २. पश्चिममा धलमु
lnvitation for Sealed Quotation Tila Rural Municipality jumla

lnvitation for Sealed Quotation Tila Rural Municipality jumla

सुचना/प्रविधि
Secion l. lnvitation for Sealed Quotation Tila Rural Municipality Office of The Municipal Executive Dundell,jumla Karnali province Nepal lnvitation for Sealed Quotation (First date of publlcation: 7 december,2020) The Tila Raral Municipality invites sealed quotation from registerwed suppllwers for the supply,delivery,installation and testing of desktop computer-9 Nos,printer 9 Nos,scanner 9 Nos and 4G wireless dongle 9 Nos. 2. Eliglble Bidders may obtain further information and inspect the Bidding Documents at the office of tila Rural Municipality Dundell,jumla or mall address of [email protected] or contact no 9758901266,9858391800,9858391268 . a complete set of Bidding Documents may be purcjhased from the office of tila Raral Municipallty dundell,jumla by eligible