तपाईको प्रतिष्ठानमा आउदैछन् आर्थिक गणक

आफ्ना प्रतिष्ठानका क्रियाकलाप सम्वन्धी सही विवरण गणकलाई वा अनलाईन www.ecensus.cbs.gov.np मार्फत उपलव्ध गराई प्रथम राष्ट्यि आर्थिक गणना २०७५ सफल पारौँ ।

www.ecensus.cbs.gov.np

प्रतिक्रिया दिनुहोस