कर्णाली प्रदेशमा हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाईन सेवा


तपाईको प्रतिक्रिया