चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारीमा कर्मचारी आवश्यक्ता सम्बन्धि सुचना ।

जुम्ला । प्रस्तुत विषयमा यस चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारि संस्था लि.जुम्लाको लागि १० वटा सेवा केन्द्रका लागि प्रशिक्षार्थि जुनियर फिल्ड सहायक कर्मचारि आवश्यक भएकोले उक्त पदका लागि तपशिलको रित (योग्यता पुगेका) ईच्छुक व्यक्तिहरुका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ । साथै सो पदका लागि तपशिलमा उल्लेखित कागजातसहित सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र यस कार्यालयको कार्यालय समयभित्र दरखास्त सहित पेश गर्नहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।


तपशिल  ः
सुचना प्रकाशित मिति २०७६/१०/२१ गते
पद ः जुनियर प्रशिक्षार्थि फिल्ड सहायक ।
संख्या ः केही ।
योग्यता ः परिक्षमा ग्रेट जिपिए ं बी प्लस भहुनुपर्ने छ ।
नेपाली नागरिकता प्रतिलिपि ।
उमेर ः १८ वर्ष पूरा भइ ३५ वर्ष ननाघेको ।
अनुभव ः
लघुित्त,कम्प्युटर र सामाजिक परिचालन क्षेत्रमा काम गरेको तथा स्वास्थ्य विषयमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई विशेष ग्राहायता दिइने छ ।
नोट ः
१, आफैले हस्तलिखित दरखास्त फारम सहित दरखास्त दस्तुर रु ५००  (अक्षरुपि पाँच) सय मात्र सहित यस कार्यालयको लेखा फाटमा जम्मा गरेको भौचर सहित पेस गर्नुपर्नेछ ।
२, सेवा सुविधा संस्थाको नियमानुसार हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस